tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering
 
 
 ดิจิตอลไมโครมิเตอร์   Digital Outside Micrometer

  • รุ่นมาตรฐาน แสดงผลดิจิตอล
  • มีระดับอ่านค่าแบบปกติที่แขนหมุน
  • ความละเอียด 0.001 mm/0.00005"
ขาตั้ง ขาจับ ไมโครมิเตอร์   Micrometer Stand

  • แสดงผลดิจิตอล
  • ความละเอียด 0.01 mm/0.0005"
  • ความยาว 500 mm , 1000 mm