tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering tokyoengineering
 
 
 โต๊ะระดับแกรนิต Granite Surface Plate

 • โต๊ะระดับ ทำจากหินแกรนิต
  ความกว้าง-ยาว ตั้งแต่200mm-2000mm
  ความเรียบตั้งแต่ grade 1,grade 0, grade 00, grade 000

  ราคา - บาท
โต๊ะระดับเหล็กหล่อ  Cast Iron Surface Plate

 • โต๊ะระดับ ทำจากเหล็กหล่อ
  ความกว้าง-ยาว ตั้งแต่300mm-3000mm
  ความเรียบตั้งแต่ grade 2,grade 1,
  (grade 0ต้องสั่งพิเศษ)

  ราคา - บาท